Categories
เที่ยวรถบุษราคัมทัวร์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เส้นทางกรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – ขอนแก่น จุดลงรถ บขส.ขอนแก่น โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C