จองตั๋ว บุษราคัมทัวร์

เมนู

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

บุษราคัมทัวร์

บริษัท บุษราคัมทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ ไป น่าน น้ำโสม หนองคาย สังคม เชียงใหม่ บ้านท่าตอน แพร่ ร้องกวาง พะเยา แม่สาย โพธิ์ไทร อุดรธานี เชียงราย ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ สามารถจองตั๋วบุษราคัมทัวร์ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

บุษราคัมทัวร์

ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถบุษราคัมทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จุดจอดรถผ่าน เวลารถออกแสดงข้อมูลดังนี้ (** ตัวอย่างข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

🚌 กทม-น่าน(ส)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • ข้าวสาร
 • สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • ม. กรุงเทพฯ
 • จุดจอดนวนคร
 • จุดจอดบุษราคัมทัวร์ นครสวรรค์
 • จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอดแม่หล่าย
 • จุดจอดบุษราคัมทัวร์ อ.ร้องกวาง
 • จุดจอดร้องเข็ม
 • จุดจอดไผ่โทน
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
14:30ม.4 ข
20:30ม.4 ข

🚌 กทม-น้ำโสม(ส)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • ม. กรุงเทพฯ
 • จุดจอดนวนคร
 • จุดลงเวลาวังน้อย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดนากลาง
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
19:45ม.4 ก

🚌 กทม-หนองคาย-สังคม(ส)

 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • ม. กรุงเทพฯ
 • จุดจอดนวนคร
 • จุดลงเวลาวังน้อย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดท่าบ่อ
 • จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
 • จุดจอด อ.สังคม
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:30ม.4 ข

🚌 กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส)

 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • ม. กรุงเทพฯ
 • จุดจอดนวนคร
 • จุดจอดบุษราคัมทัวร์ นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอด อ.เชียงดาว
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • จุดจอด แม่อาย
 • จุดจอดบ้านท่าตอน
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:30ม.4 พ
17:45ม.4 พ

🚌 กทม-เชียงใหม่(ส)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • หน้า ม. กรุงเทพ
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:00ม.4 ข

🚌 กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส)

 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • ม. กรุงเทพฯ
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอดบ้านดู่
 • จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
 • จุดจอด อ.แม่จัน
 • จุดจอดห้วยไคร้
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:00ม.4 พ
19:50ม.4 พ

🚌 กทม-โพธิ์ไทร(ส)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • ม. กรุงเทพฯ
 • จุดจอดนวนคร
 • จุดลงเวลาวังน้อย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • จุดจอดโนนแดง
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด กม.ศูนย์
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
 • จุดจอด อ.ป่าติ้ว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
 • จุดจอด อ.ประทุมราช
 • จุดจอด อ.หนองผือ
 • จุดจอด อ.เขมราฐ
 • จุดจอดบ้านบก
 • จุดจอดบ้านไทรงาม
 • จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:00ม.4 พ

🚌 ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส)

 • จุดจอดบ้านท่าตอน
 • จุดจอด แม่อาย
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • จุดจอด แม่ข่า
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • จุดจอด อ.เชียงดาว
 • จุดจอด แม่แตง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:30ม.4 พ
16:00ม.4 พ

🚌 น่าน-กทม(ส)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอดเวียงสา
 • จุดจอดไผ่โทน
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:30ม.4 ข

🚌 น้ำโสม-กทม(ส)

 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนากลาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด ต.หนองสังข์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:30ม.4 พ

🚌 สร้างคอม-อุดรธานี-กทม(ส)

 • จุดจอด อ.สร้างคอม
 • จุดจอดบ้านโคก
 • จุดจอดอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดบ้านธาตุ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:50ม.4 ข

🚌 สังคม-กทม(ส)

 • จุดจอด อ.สังคม
 • จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
 • จุดจอดท่าบ่อ
 • จุดจอดบ้านโนนศิลา
 • จุดจอดพระธาตุบังพวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:30ม.4 ข

🚌 เชียงราย-กทม F

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

🚌 เชียงราย-กทม(ส)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:30ม.4 ข

🚌 เชียงใหม่-กทม(ป)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
20:30ม.4 ข

🚌 แม่สาย-กทม(ส)

 • จุดจอดตลาดแม่สาย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
 • จุดจอดห้วยไคร้
 • จุดจอด อ.แม่จัน
 • จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด หน้าปั๊มปตท.แม่ลาว
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • ข้าวสาร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:00ม.4 พ
17:20ม.4 ข

🚌 โพธิ์ไทร-กทม(ส)

 • จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
 • จุดจอดบ้านบก
 • จุดจอดบ้านไทรงาม
 • จุดจอด อ.เขมราฐ
 • จุดจอด อ.หนองผือ
 • จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
 • จุดจอดหน้า รพ.อำนาจเจริญ
 • จุดจอด อ.ป่าติ้ว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:00ม.4 พ

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ รับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์บุษราคัมทัวร์ได้ที่จุดรับตั๋วหรือโทรสอบถามดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A เบอร์โทร: 02-9363201, 02-5379007
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 เบอร์โทร: 02-9364247 , 090-7793900
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 081-4729959 , 065-5040154
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 054-741714,065-5040157
 • จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 054-781106 , 065-5040156
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 065-5040155
 • จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-451243 , 065-5040161
 • ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-287149 , 065-5040152
 • จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-282155 , 065-5040151
 • จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-432223 , 065-5040160
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-461305 , 065-5040159
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-249108 , 065-5040158
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 065-5040150
 • จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-364199
 • จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 061-6468702 , 095-6615646
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 089-416-1789
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 085-647-1411 , 094-6490378
 • จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 042-150066
 • จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 081-7299629
 • สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. เบอร์โทร: 02-531-0960
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย เบอร์โทร: 081-3580975 , 062-3107326
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 081-3580974 , 062-3107320
 • จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 087-1775331
 • จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 092-2424604 , 094-8250652
 • จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 085-032-5272
 • จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ เบอร์โทร: 053-763034 , 092-182263

วิธีจองตั๋วออนไลน์

มาดูวิธีและขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ระบบออนไลน์ ทำตามได้ไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลย (ข้อมูลตัวอย่างด่านล่าง)

1. ค้นหาเที่ยวรถ

เลือกจุดขึ้น จุดลง วันเดินทาง แล้วกดค้นหาเที่ยวรถ เพื่อตรวจสอบว่ามีเที่ยวรถบุษราคัมทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์หรือไม่

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถ

จะแสดงเที่ยวรถ บุษราคัมทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ เวลาออก ราคาตั๋วดังภาพตัวอย่าง

เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันการจอง และประกันภัย (ไม่บังคับทำ)

กดยืนยันการจอง ส่วนประกันภัย(ไม่บังคับทำ) กดติ๊กที่ลูกศรประกันภัยออกได้

ยืนยันการจองและประกันภัยการเดินทาง

4. ข้อมูลผู้เดินทาง

กรอกชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพท์ - อีเมล์(ไม่บังคับ) ของผู้โดยสารที่เดินทาง

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

ตามผังรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ที่เลือก สามารถเลือกที่นั่งได้ (สีขาว)

เลือกที่นั่งเพื่อจองตั๋วออนไลน์

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย แนะนำ สแกน QR Code / เคาน์เตอร์ 7-11 / แอป K+ / บัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้น ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วอัตโนม้ติ

ชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการเดินทาง

( เมื่อจองตั๋วออนไลน์ )

เมื่อชำระเงินจองตั๋วบุษราคัมทัวร์เรียบร้อยแล้ว วิธีการเดินทางให้นำหลักฐานการชำระเงิน หรือ หน้าสรุปตั๋ว ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินบุษราคัมทัวร์เพื่อรับตั๋วจริงก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

”บุษราคัมทัวร์ กับ การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์”

บุษราคัมทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำรายการจองตั๋วได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ สามารถทำรายการค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน ในระบบจองตั๋วบุษราคัมทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วบุษราคัมทัวร์ออนไลน์

 • สแกนจ่าย QR-Code (แนะนำ)
 • 7-Eleven ใกล้บ้าน
 • แอป K+
 • บัตรเครดิต

เที่ยวรถบุษราคัมทัวร์มีเส้นทางเดินรถดังนี้ กทม-น่าน(ส), กทม-น้ำโสม(ส), กทม-หนองคาย-สังคม(ส), กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส), กทม-เชียงใหม่(ส), กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส), กทม-โพธิ์ไทร(ส), ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส), น่าน-กทม(ส), น้ำโสม-กทม(ส), สร้างคอม-อุดรธานี-กทม(ส), สังคม-กทม(ส), เชียงราย-กทม F, เชียงราย-กทม(ส), เชียงใหม่-กทม(ป), แม่สาย-กทม(ส), โพธิ์ไทร-กทม(ส),

ตัวอย่างเที่ยวรถบุษราคัมทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รอบรถเวลาออก บุษราคัมทัวร์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลดังนี้

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พาน

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พาน
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่จัน

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 783 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่จัน
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดู่

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 783 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดู่
กรุงเทพฯ - จุดจอดแม่ฟ้าหลวง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 783 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ - จุดจอดห้วยไคร้

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 815 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดห้วยไคร้
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 773 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 815 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เชียงดาว

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เชียงดาว
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ฝาง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ฝาง
กรุงเทพฯ - จุดจอด ไชยปราการ

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด ไชยปราการ
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านท่าตอน
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.ประทาย

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 470 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.ประทาย
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โนนแดง

ค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 470 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โนนแดง
กรุงเทพฯ - จุดจอดเวียงสา

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดเวียงสา
กรุงเทพฯ - บขส. น่าน

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. น่าน
กรุงเทพฯ - จุดจอด กม.ศูนย์

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 470 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด กม.ศูนย์
กรุงเทพฯ - จุดจอดพุทไธสง

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 470 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดพุทไธสง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ใจ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ใจ
กรุงเทพฯ - บขส. พะเยา

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 689 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. พะเยา
กรุงเทพฯ - จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก
กรุงเทพฯ - บขส. พิษณุโลก

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 546 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. พิษณุโลก
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ร้องกวาง

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 573 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ร้องกวาง
กรุงเทพฯ - จุดจอดไผ่โทน

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดไผ่โทน
กรุงเทพฯ - จุดจอดแม่หล่าย

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 573 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 573 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดแม่หล่าย
กรุงเทพฯ - จุดจอดร้องเข็ม

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดร้องเข็ม
กรุงเทพฯ - บขส. แพร่

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 546 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. แพร่
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ป่าติ้ว

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ป่าติ้ว
กรุงเทพฯ - บขส. ยโสธร

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. ยโสธร
กรุงเทพฯ - จุดจอดเกษตรวิสัย

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 470 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดเกษตรวิสัย
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ห้างฉัตร

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ห้างฉัตร
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เถิน

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 596 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เถิน
กรุงเทพฯ - จุดจอด สามแยกดอยติ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด สามแยกดอยติ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าบ่อ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าบ่อ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 664 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม
กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่
กรุงเทพฯ - จุดจอดนากลาง

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดนากลาง
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน
กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู
กรุงเทพฯ - บขส. อำนาจเจริญ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. อำนาจเจริญ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
กรุงเทพฯ - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เด่นชัย

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เด่นชัย
กรุงเทพฯ - บขส. อุตรดิตถ์

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 14:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เขมราฐ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 666 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เขมราฐ
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านไทรงาม

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 666 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านไทรงาม
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านบก

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 666 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านบก
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองผือ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 634 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองผือ
จุดจอด อ.แม่จัน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 17:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 783 บาท
 • 17:50 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 850 บาท
จุดจอด อ.แม่จัน - กรุงเทพฯ
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 17:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 783 บาท
 • 18:05 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 850 บาท
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ
จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 17:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 815 บาท
 • 17:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 850 บาท
จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพฯ
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 773 บาท
 • 18:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 773 บาท
 • 18:35 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 850 บาท
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 815 บาท
 • 17:20 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 850 บาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.เชียงดาว - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
จุดจอด อ.เชียงดาว - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพฯ
จุดจอด ไชยปราการ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 17:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
จุดจอด ไชยปราการ - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านท่าตอน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 15:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
 • 16:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
จุดจอดบ้านท่าตอน - กรุงเทพฯ
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 20:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ
จุดจอดเวียงสา - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
จุดจอดเวียงสา - กรุงเทพฯ
บขส. น่าน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 662 บาท
บขส. น่าน - กรุงเทพฯ
บขส. พะเยา - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 689 บาท
 • 20:10 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 773 บาท
 • 20:20 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 850 บาท
บขส. พะเยา - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ร้องกวาง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 573 บาท
จุดจอด อ.ร้องกวาง - กรุงเทพฯ
บขส. แพร่ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

 • 20:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 546 บาท
บขส. แพร่ - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 19:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพฯ
บขส. ยโสธร - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
บขส. ยโสธร - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ท่าบ่อ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 17:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
จุดจอด อ.ท่าบ่อ - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.สังคม - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 16:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 664 บาท
จุดจอด อ.สังคม - กรุงเทพฯ
บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ
จุดจอดกุดดินจี่ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 650 บาท
จุดจอดกุดดินจี่ - กรุงเทพฯ
จุดจอดนากลาง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 650 บาท
จุดจอดนากลาง - กรุงเทพฯ
จุดจอดนาด่าน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 650 บาท
จุดจอดนาด่าน - กรุงเทพฯ
บขส. หนองบัวลำภู - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 650 บาท
บขส. หนองบัวลำภู - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 634 บาท
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ
บขส. อำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 567 บาท
บขส. อำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.บ้านผือ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
จุดจอด อ.บ้านผือ - กรุงเทพฯจุดจอด อ.บ้านผือ - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ - กรุงเทพฯ
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 17:45 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 750 บาท
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม - กรุงเทพฯ
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 20:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 630 บาท
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 634 บาท
จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพฯจุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านไทรงาม - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 666 บาท
จุดจอดบ้านไทรงาม - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านบก - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 16:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 666 บาท
จุดจอดบ้านบก - กรุงเทพฯ
จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

 • 17:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 634 บาท
จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพฯ

ภาพรถทัวร์บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์