ตัวแทนจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บุษราคัมทัวร์ จองตั๋วรถผ่านมือถือเลือกที่นั่งได้เอง สะดวกจ่ายที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

จุดลงรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ในระบบออนไลน์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, อ.พาน, อ.แม่จัน, บ้านดู่, แม่ฟ้าหลวง, ห้วยไคร้, บขส. เชียงราย แห่งที่ 2, บขส. แม่สาย, อ.เชียงดาว, อ.ฝาง, ไชยปราการ, บ้านท่าตอน, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), ต.ประทาย, อ.โนนแดง, เวียงสา, บขส. น่าน, กม.ศูนย์, พุทไธสง, อ.แม่ใจ, บขส. พะเยา, บุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก, บขส. พิษณุโลก, อ.ร้องกวาง, ไผ่โทน, แม่หล่าย, ร้องเข็ม, บขส. แพร่, อ.ป่าติ้ว, บขส. ยโสธร, เกษตรวิสัย, อ.ห้างฉัตร, อ.เถิน, สามแยกดอยติ, อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม, บขส. หนองคาย, กุดกระสู้, กุดดินจี่, นากลาง, นาคำไฮ, นาด่าน, บขส. หนองบัวลำภู, บขส. อำนาจเจริญ, อ.น้ำโสม, อ.บ้านผือ, บ้านกลางใหญ่, แยกสามเหลี่ยม, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, อ.เด่นชัย, บขส. อุตรดิตถ์, อ.เขมราฐ, บ้านไทรงาม, บ้านบก, หนองผือ, อ.ปทุมราชวงศา, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ มี 2 ช่องทางคือ จ่ายผ่าน 7-11 ใกล้บ้าน หรือ บัตรเครดิต 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C เลือกได้ในระบบจองตั๋ว

เที่ยวรถบุษราคัมทัวร์

มาดูเที่ยวรถราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออกจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้

เบอร์โทร จุดรับตั๋ว

บุษราคัมทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A02-9363201, 02-5379007
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,3502-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่านช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์054-741714,065-5040157
จุดจอดเวียงสาจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์054-781106 , 065-5040156
จุดจอด อ.ร้องกวางจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-451243 , 065-5040161
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสมจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-287149 , 065-5040152
จุดจอด อ.บ้านผือจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-282155 , 065-5040151
จุดจอดท่าบ่อจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-432223 , 065-5040160
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานีช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภูช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์065-5040150
จุดจอดนาวังจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์042-364199
จุดจอดนากลางจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดบ้านกลางใหญ่จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์089-416-1789
จุดจอดแยกสามเหลี่ยมจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์085-647-1411 , 094-6490378
จุดจอดสุวรรณคูหาจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์081-7299629
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.02-531-0960
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สายช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์081-3580974 , 062-3107320
จุดจอดบ้านดู่จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์087-1775331
จุดจอดแม่ฟ้าหลวงจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์092-2424604 , 094-8250652
จุดจอด อ.แม่จันจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์097-9202989
จุดจอดห้วยไคร้จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์053-763034 , 092-182263

ขั้นตอนการจองตั๋วรถบุษราคัมทัวร์ออนไลน์

 1. ขั้นตอนการจองตั๋วง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้
 2. ค้นหาเที่ยวรถที่เมนูจองตั๋วรถทัวร์ ที่นี่ หรือ กล่องค้นหาเที่ยวรถ
 3. เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฏเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์
 4. ** กรณีค้นแล้วไม่เจอเที่ยวรถแสดงว่าเส้นทางดังกล่าวไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ ต้องไปเช็คที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.
 5. เลือกเที่ยวรถ ทำรายการจองตั๋ว เลือกชำระค่าตั๋วได้ 2 ช่องทางคือ 7-11 หรือ บัตรเครดิต
 6. จ่ายเงินก่อนเวลาที่กำหนด
 7. นำหลักฐานการชำระเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาที
 8. เดินทางโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางเดินรถ

 • (04)929 กทม-คันพะลาน(O)
 • (20)929 กทม-คันพะลาน(ท)
 • (23)5 กทม-นากลาง-นายูง
 • (01)5 กทม-นายูง(O)
 • (12)5 กทม-นายูง(ท)
 • (23)5 กทม-นาวัง
 • (03)5 กทม-นาวัง(O)
 • (14)5 กทม-นาวัง-น้ำโสม(ท)
 • (28)96 กทม-น่าน
 • (31)96 กทม-น่าน(ท)
 • (31)96 กทม-น่าน(ส)
 • (16)5 กทม-น้ำโสม
 • (23)5 กทม-น้ำโสม
 • (22)5 กทม-น้ำโสม VIP
 • (02)5 กทม-น้ำโสม(O)
 • (15)5 กทม-น้ำโสม(ท)
 • (13)5 กทม-น้ำโสมV
 • (30)13 กทม-บ้านท่าตอน
 • (34)13 กทม-บ้านท่าตอน(ท)
 • (18)5 กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
 • (02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
 • (33)957 กทม-พะเยา
 • (30)96 กทม-พิษณุโลก
 • (10)5 กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท)
 • (10)933 กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท)
 • (19)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)
 • (08)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ส)
 • (19)933 กทม-สร้างคอม(ท)
 • (09)933 กทม-สร้างคอม(ส)
 • 933 กทม-สะพานไทย-ลาว
 • (25)933 กทม-สังคม
 • (06)933 กทม-สังคม(O)
 • (16)933 กทม-สังคม(ท)
 • (06)933 กทม-หนองคาย
 • (26)933 กทม-หนองคาย
 • (08)933 กทม-หนองคาย(O)
 • (18)933 กทม-หนองคาย(ท)
 • (18)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
 • (17)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
 • (20)933 กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่
 • (24)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
 • (11)929 กทม-เขมราฐ(ท)
 • (30)962 กทม-เชียงของ
 • (33)962 กทม-เชียงของ(ท)
 • (33)962 กทม-เชียงของ(ส)
 • (32)909 กทม-เชียงราย
 • (32)909 กทม-เชียงราย
 • (29)18 กทม-เชียงใหม่
 • (32)18 กทม-เชียงใหม่(ท)
 • (32)18 กทม-เชียงใหม่(ส)
 • (33)962 กทม-เทิง
 • (13)923 กทม-แพร่(ท)
 • (30)957 กทม-แม่สาย
 • (34)957 กทม-แม่สาย(ท)
 • (34)957 กทม-แม่สาย(ส)
 • (06)933 กทม-โพธิ์ตาก
 • (07)933 กทม-โพธิ์ตาก(O)
 • (27)933 กทม.-สร้างคอม
 • (05)933 กทม.-สังคม
 • (07)933 กทม.-หนองคาย
 • (06)933 กทม.-โพธิ์ตาก
 • 929 คันพะลาน-กทม
 • 933 ท่าบ่อ-กทม
 • 933 ท่าบ่อ-กทม(ท)
 • 933 ท่าบ่อ-กทม(ส)
 • 5 นายูง-น้ำโสม-กทม
 • 5 นาวัง-กทม
 • 96 น่าน-กทม
 • 96 น่าน-กทม(ท)
 • 96 น่าน-กทม(เช้า)
 • 5 น้ำโสม-กทม VIP
 • 5 น้ำโสม-กทม(ส)
 • 5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม
 • 5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
 • 13 บ้านท่าตอน-กทม
 • 13 บ้านท่าตอน-กทม(ท)
 • 5 บ้านผือ-กทม(ส)
 • 929 ปทุมราช-กทม
 • 929 ปากแซง-กทม(ท)
 • 957 พะเยา-กทม
 • (14)5 รังสิต-น้ำโสม
 • 96 ร้องกวาง-กทม
 • 933 ศรีเชียงใหม่-กทม
 • 933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ท)
 • 933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)
 • 933 สร้างคอม-อุดร-กทม
 • 933 สังคม-กทม
 • 933 หนองคาย-กทม
 • 933 หนองคาย-กทม(ท)
 • 933 หนองคาย-กทม(ส)
 • 933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม
 • 5 หนองบัวฯ-กทม(ส)
 • 929 อำนาจเจริญ-กทม
 • 929 อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท)
 • 933 อุดรธานี-กทม
 • 933 อุดรธานี-กทม(ท)
 • 933 อุดรธานี-กทม(ส)
 • 909 เชียงราย-กทม
 • 18 เชียงใหม่-กทม
 • 18 เชียงใหม่-กทม(ท)
 • 96 แพร่-กทม
 • 96 แพร่-กทม(ส)
 • 957 แม่สาย-กทม
 • 957 แม่สาย-กทม(ท)
 • 933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
 • 933 โพธิ์ตาก-อุดรธานี-กทม

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ไปกับรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง สะดวก ปลอดภัย

ตารางเดินรถบุษราคัมทัวร์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์

บุษราคัมทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย
18:30 น.06:10 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
18:30 น.07:35 +1dม.4 พ783รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดู่ จ.เชียงราย
18:30 น.07:05 +1dม.4 พ783รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
18:30 น.07:15 +1dม.4 พ783รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย
18:30 น.07:50 +1dม.4 พ815รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย
18:30 น.06:50 +1dม.4 พ773รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แม่สาย จ.เชียงราย
18:30 น.08:05 +1dม.4 พ815รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
18:30 น.06:00 +1dม.4 พ758รถทัวร์
19:30 น.07:00 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
18:30 น.06:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
19:30 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่
18:30 น.06:10 +1dม.4 พ834รถทัวร์
19:30 น.07:10 +1dม.4 พ834รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่
18:30 น.07:00 +1dม.4 พ857รถทัวร์
19:30 น.08:00 +1dม.4 พ857รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
18:30 น.04:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:30 น.05:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา
20:00 น.00:05 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
20:00 น.23:45 ม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เวียงสา จ.น่าน
14:30 น.23:30 ป.1662รถทัวร์
20:30 น.05:30 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. น่าน จ.น่าน
14:30 น.00:00 +1dป.1662รถทัวร์
20:30 น.06:00 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด กม.ศูนย์ จ.บุรีรัมย์
20:00 น.01:20 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
20:00 น.01:40 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา
18:30 น.05:50 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พะเยา จ.พะเยา
18:30 น.05:15 +1dม.4 พ689รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
14:30 น.20:30 ป.1546รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
18:30 น.23:40 ม.4 พ546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่
18:30 น.03:00 +1dม.4 พ573รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไผ่โทน จ.แพร่
14:30 น.23:00 ป.1662รถทัวร์
20:30 น.05:00 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่หล่าย จ.แพร่
14:30 น.22:45 ป.1573รถทัวร์
20:30 น.04:45 +1dป.1573รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดร้องเข็ม จ.แพร่
14:30 น.23:05 ป.1662รถทัวร์
20:30 น.05:05 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แพร่ จ.แพร่
14:30 น.22:30 ป.1546รถทัวร์
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ546รถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
20:00 น.04:45 +1dม.4 พ567รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
20:00 น.04:20 +1dม.4 พ567รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
20:00 น.02:50 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
18:30 น.03:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:30 น.04:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ596รถทัวร์
19:30 น.03:30 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
18:30 น.04:10 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:30 น.05:10 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
20:30 น.06:35 +1dป.1630รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
20:30 น.06:55 +1dป.1630รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย
20:30 น.07:55 +1dป.1664รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย
19:30 น.05:00 +1dป.1630รถทัวร์
20:30 น.06:00 +1dป.1630รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.03:30 +1dม.1ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.03:15 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.02:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.02:15 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.03:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.01:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
20:00 น.05:15 +1dม.4 พ567รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
19:45 น.05:15 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
19:45 น.04:00 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี
19:45 น.04:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี
19:45 น.04:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
20:00 น.04:30 +1dป.1630รถทัวร์
20:30 น.05:20 +1dป.1473รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เด่นชัย จ.อุตรดิตถ์
14:30 น.22:00 ป.1546รถทัวร์
20:30 น.04:00 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
18:30 น.01:25 +1dม.4 พ546รถทัวร์
14:30 น.21:25 ป.1546รถทัวร์
20:30 น.03:25 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
20:00 น.06:15 +1dม.4 พ634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี
20:00 น.06:35 +1dม.4 พ666รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี
20:00 น.06:25 +1dม.4 พ666รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองผือ จ.อุบลราชธานี
20:00 น.05:50 +1dม.4 พ634รถทัวร์
จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.05:35 +1dม.4 พ783รถทัวร์
17:50 น.05:55 +1dป.1783รถทัวร์
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.05:35 +1dม.4 พ783รถทัวร์
18:05 น.05:55 +1dป.1783รถทัวร์
จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:10 น.05:35 +1dม.4 พ815รถทัวร์
17:30 น.05:55 +1dป.1815รถทัวร์
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:15 น.05:35 +1dม.4 พ773รถทัวร์
18:35 น.05:55 +1dป.1773รถทัวร์
บขส. แม่สาย จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.05:35 +1dม.4 พ815รถทัวร์
17:20 น.05:55 +1dป.1815รถทัวร์
จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.07:30 +1dม.4 พ758รถทัวร์
19:30 น.08:00 +1dม.4 พ758รถทัวร์
จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
17:00 น.08:00 +1dม.4 พ834รถทัวร์
จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
18:15 น.08:00 +1dม.4 พ834รถทัวร์
จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
15:30 น.07:30 +1dม.4 พ857รถทัวร์
16:00 น.08:00 +1dม.4 พ857รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:15 น.07:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:30 น.07:45 +1dป.1693รถทัวร์
20:45 น.08:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
จุดจอด เวียงสา จ.น่าน – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.04:30 +1dป.1662รถทัวร์
บขส. น่าน จ.น่าน – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:30 +1dป.1662รถทัวร์
บขส. พะเยา จ.พะเยา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.05:35 +1dม.4 พ689รถทัวร์
20:20 น.05:55 +1dป.1689รถทัวร์
จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.04:30 +1dป.1573รถทัวร์
บขส. แพร่ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:30 น.04:30 +1dป.1546รถทัวร์
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:40 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.04:45 +1dป.1664รถทัวร์
บขส. หนองคาย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:30 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.05:30 +1dม.1 ก703รถทัวร์
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.03:40 +1dม.4 พ634รถทัวร์
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.03:40 +1dม.4 พ634รถทัวร์
จุดจอดบ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.03:40 +1dม.4 พ666รถทัวร์
จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:20 น.03:40 +1dม.4 พ666รถทัวร์
จุดจอดหนองผือ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.03:40 +1dม.4 พ634รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพตัวอย่างแสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถจากระบบจองตั๋วออนไลน์